Kim jest HR Biznes Partner?

HR Biznes Partner to osoba, która jest niejako łącznikiem między HR-em a biznesem w organizacji. To przede wszystkim partner dla zarządu firmy, który będzie pomagał realizować cele biznesowe firmy odpowiednio kreując politykę personalną organizacji i wspierając różnorakie procesy HR-owe dążył do poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.


HR Biznes Partner jako strategiczny partner zarządu rozumie potrzeby biznesowe firmy, najważniejsze procesy ekonomiczne i otoczenie biznesowe. HR Biznes Partner to także innowator i lider zmian w obszarze HR firmy inicjujący i koordynujący proces zmiany. HR Biznes Partner to w końcu integrator wewnętrznych procesów Hr-owych i zewnętrznych dostawców usług w tym obszarze.

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808