Jak działa ONhrbiznespartner?

ONhrbiznespartner realizuje usługi doradcze, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych i optymalizacji kosztów PFRON. Usługi mogą być realizowane w formie stałej współpracy projektowej lub realizacji poszczególnych usług szkoleniowych i mentoringowych. Ich zakres zawsze ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę potrzeby naszego Klienta.

 

Opis modelu wsparcia w ramach ONhrbiznespartner. – Podejmując współpracę z ONhrbiznespartner podpisujemy umowę współpracy w zakresie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmie naszego partnera. W ramach współpracy realizujemy usługi doradcze, szkoleniowe i mentoringowe. Zakres szczegółowy usług jest na bieżąco dostosowywany do celu projektu i etapu jego realizacji, zawsze zmierzając do maksymalizacji jego efektu. Umowa zawsze podpisywana jest na czas nieokreślony i w każdym momencie jej trwania można ją rozwiązać. W trakcie obowiązywania umowy Klient korzysta z wiedzy i doświadczenia HR Biznes Partnera nie ponosząc żadnych kosztów za realizowane przez niego usługi doradcze, szkoleniowe i mentoringowe. W momencie gdy nasz wspólny projekt przynosi efekty w postaci zatrudnienia u Klienta osoby niepełnosprawnej ONhrbiznespartner będzie uprawniony do wynagrodzenia za realizowane usługi. Wysokość wynagrodzenia ONhrbiznesparnter jest ustalana na początku współpracy i jest częścią ekonomicznej korzyści klienta z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808