FAQ

Czy w ramach stałej współpracy z ON.hrbiznespartner będę płacił za realizowane szkolenia czy doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych?

W ramach stałej współpracy Klient nie ponosi żadnych stałych kosztów. Nie płaci za przeprowadzone szkolenia czy usługi doradcze niezależnie od ich ilości. Dopiero w momencie zatrudnienia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ON.hrbiznespartner wystawi fakturę za efekt swoich usług.

 
Czy jeśli w ramach stałej współpracy mimo zrealizowanych usług doradczych nie zostaną w firmie zatrudnione osoby niepełnosprawne będę musiał zapłacić za zrealizowane usługi?

Nie. Wynagrodzenie ON.hrbiznespartner jest należne wyłącznie w przypadku zatrudnienia przez Klienta pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

 
Jaki jest zakres usług w ramach stałej współpracy z ON.hrbiznespartner?

O szczegółowym zakresie realizowanych usług zawsze decyduje HR Biznes Partner będący opiekunem Klienta z ramienia ON.hrbiznespartner. Decyzje podejmuje w oparciu o wskazane przez klienta cele i zdiagnozowane potrzeby organizacji. Zakres realizowanych usług jest na bieżąco dostosowywany do aktualnego stanu projektu, zaangażowania organizacji i pojawiających się potrzeb.

 
Czy w każdej chwili można rozwiązać umowę stałej współpracy?

Tak. Umowę stałej współpracy można rozwiązać w dowolnym momencie. Niemniej wierzymy, że poznając nas nie będziecie chcieli tego robić.

 
Czy w ON.hrbiznespartner można zamówić pojedyncze usługi szkoleniowe, np. w zakresie zarządzania zespołem z pracownikami niepełnosprawnymi?

Oczywiście. Klienci mają także możliwość zakontraktowania poszczególnych usług szkoleniowych czy doradczych / mentoringowych bez nawiązywania stałej współpracy projektowej.


Po szczegóły odsyłamy do cennika oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808