Dlaczego warto zatrudnić osoby niepełnosprawne?

Korzyści finansowe dla Otwartego Rynku Pracy – Każdy pracodawca który zatrudnia przynajmniej 25 osób (licząc w etatach) jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Im więcej zatrudnia pracowników tym kwota wpłaty do PFRON jest wyższa (przykładowo firma zatrudniająca 100 pracowników a nie zatrudniająca osób niepełnosprawnych co miesiąc zapłaci do PFRON 12 075,34 zł (wyliczenia na dzień 1.08.2019), dla firmy zatrudniającej 600 pracowników, rocznie to już kwota ok 870 000 zł. Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami te środki mogą pozostać w firmie. Dodatkowo firmy, które osiągną zatrudnienie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym niż 6 % skali zatrudnienia mogą ubiegać się o subsydia płacowe w wysokości od 450 zł do 2400 zł miesięcznie za każdą zatrudniona osobę z niepełnosprawnością (kwota zależna od rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika).

 

Odpowiedź na braki kadrowe – od kilku już lat polscy przedsiębiorcy borykają się z problemem niedoboru pracowników na rynku pracy. Zmiany demograficzne, emigracja zarobkowa, rosnące koszty pracy, brak pro-zatrudnieniowej polityki państwa, powodują że dzisiaj przedsiębiorcy w poszukiwaniu pracowników często sięgają po pracowników spoza naszego kraju, a i to wydaje się niewystarczające w skali potrzeb polskich pracodawców. Niedobór pracowników zauważalny jest zarówno wśród specjalistów wysokiej klasy jak i, a może przede wszystkim wśród personelu obsługującego podstawowe procesy produkcji czy usług. Odpowiedzią na te braki może być otwarcie się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że osoba niepełnosprawna pomimo dysfunkcji zdrowotnej w znakomitej większości może efektywnie pracować. Niepełnosprawność to bardzo szerokie pojęcie a kluczem do efektywnej pracy jest odpowiednio poprowadzony proces rekrutacyjny, tak aby zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, której dysfunkcja organizmu nie będzie miała wpływu na wykonywane zadania. Bardzo ostrożne szacunki mówią, że już dzisiaj wśród osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, zdolnych do podjęcia pracy jest przynajmniej 500 000 potencjalnych nowych pracowników.

 

Większa trwałość i stabilność zatrudnienia – osoby z niepełnosprawnościami, mając świadomość swoich ograniczeń większą wagę przykładają do trwałości zatrudnienia i przyjazności środowiska pracy. Jeśli w pracy czują się docenianymi i wartościowymi członkami zespołu, rzadko myślą o zmianie pracodawcy. W czasach niedoboru pracowników na rynku pracy i częstej rotacji zatrudnienia posiadanie w z zespole pracownika, który chce związać się z firmą na dłużej i odwdzięcza się wysokim poziomem zaangażowania i motywacji jest wartością bezcenną. Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i stworzymy jej przyjazne środowisko pracy, w którym może się realizować mamy szansę na pozyskanie lojalnego i zmotywowanego pracownika na wiele lat.

 

Większa efektywność dzięki wykorzystaniu mechanizmu kompensacji – Osoby niepełnosprawne w codziennym życiu musiały nauczyć radzić sobie ze swoimi dysfunkcjami. Pomaga w tym swoisty mechanizm kompensacji ograniczeń. Jeśli mamy „słabszą jedną rękę czy nogę, naturalnie druga kończyna staje się silniejsza, gdyż musi „wykonać więcej zadań”, przejmując rolę tej słabszej. Jeśli gorzej widzimy naturalnie „wyostrzamy” pozostałe zmysły. Tego typu przykładów kompensacji ograniczeń można przywoływać wiele. W określonych przypadkach, odpowiednio projektując zadania w miejscu pracy i dopasowując proces rekrutacyjny do osób niepełnosprawnych z określonymi rodzajami niepełnosprawności można wykorzystać ten mechanizm do osiągnięcia ponadprzeciętnej efektywności pracy.

 

Większa efektywność zespołów różnorodnych – doświadczenia pokazują, że najlepsze efekty osiąga się w pracy zespołowej, a budowanie zespołów różnorodnych pozytywnie wpływa na kreatywność i efektywność ich pracy. Szersze spektrum spojrzenia oraz możliwość zrozumienia potrzeb innych osób powoduje, że projekty prowadzone przez zespoły różnorodne cechuje większa dojrzałość i mniejsza liczba potencjalnych błędów w finalnym produkcie. Budując zespoły różnorodne warto wprowadzić do nich także osoby z niepełnosprawnościami, dzięki czemu zespół zyska nie tylko dodatkowy punkt widzenia, ale także jego członkowie nauczą się lepiej wykorzystywać indywidualne predyspozycje poszczególnych osób oraz budować efekt pracy dzięki współpracy a nie rywalizacji.

 

Zatrudniając osoby niepełnosprawne wpisujemy się w trend społecznej odpowiedzialności biznesu – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to dzisiaj nie tylko domena dużych międzynarodowych korporacji, to koncepcja którą zauważają i wdrażają nawet mniejsi przedsiębiorcy. Reputacja i postrzeganie przedsiębiorstwa w opinii publicznej, czy lokalnej społeczności często decyduje o sukcesie lub porażce projektu biznesowego. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z całą pewnością jest elementem takiej społecznej odpowiedzialności, a dzięki kampaniom takim jak np. „Lodołamacze” śmiało można powiedzieć że zatrudnianie niepełnosprawnych jest dzisiaj „trendy” (więcej informacji o konkursie dla pracodawców wrażliwych społecznie na www.lodolamacze.info.pl).

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808