Dlaczego potrzebne wsparcie z zewnątrz?

Decyzja zapadła – chcemy zatrudniać osoby niepełnosprawne, co dalej? Najważniejsze żeby do tego kroku odpowiednio się przygotować. Do zatrudniania osób niepełnosprawnych należy podejść jak do projektu, zaplanować co chcemy osiągnąć, dobrać odpowiednie narzędzia i monitorować postępy. O długofalowym sukcesie projektu często decydują pierwsze doświadczenia, jeśli są pozytywne zwiększa się motywacja do jego rozwoju, jeśli z kolei pierwsze próby kończą się niepowodzeniem lub rozczarowaniem, często porzucamy projekt. 

 

Należy pamiętać, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie tylko podlega dodatkowym regulacjom prawnym, ale także o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mają często odmienne od powszechnych potrzeby i oczekiwania względem aktywności zawodowej. W inny sposób mogą patrzeć na systemy wynagradzania w firmie (problemy z łączeniem dochodu z pracy ze świadczeniami rentowymi), systemy organizacji pracy i czasu pracy (łączenie pracy z rehabilitacją, bariery i czas dotarcia do miejsca pracy), czy na możliwości własnego rozwoju i bezpieczeństwa socjalnego (odmienne od przyjętych przez służby HR oczekiwania odnośnie motywacji do podjęcia konkretnej pracy). 

 

Nawet jeśli uda nam się pozytywnie zdobyć pierwsze doświadczenia w zatrudnieniu i pozyskamy niepełnosprawnych pracowników, to nadal należy podejmować odpowiednie kroki aby to zatrudnienie utrzymać oraz nie doprowadzić do potencjalnych konfliktów, których tłem mogłaby być niepełnosprawność. W tym celu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie kadry zarządzającej, w tym kadry niższego szczebla i wyposażenie jej w umiejętności prowadzenia odpowiedniej komunikacji z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. 

 

Zatrudnianie to proces, który nie kończy się w dniu podpisania umowy o pracę, a trwa przez cały okres zatrudnienia pracownika. W całym tym okresie należy monitorować i ewentualnie korygować politykę personalną firmy, aby ta była przyjazna zatrudnianiu osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Tylko takie podejście gwarantuje długofalowy sukces. Warto w tym miejscu mieć doświadczonego partnera, który przeprowadzi nas przez cały okres projektu zatrudniania osób niepełnosprawnych, na bieżąco dostosowując działania HR-owe do aktualnych potrzeb biznesowych firmy.

 

Profesjonalne wsparcie bez potrzeby inwestowania środków pieniężnych ? – Wsparcie specjalistów jest bardzo ważne, znacząco zwiększa szanse powodzenia projektu. Zawsze lepiej i w ogólnym rozrachunku także taniej postawić na wsparcie doświadczonych specjalistów w danej branży niż wszystkiego uczyć się samemu. Popełniane błędy kosztują zwykle więcej niż skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalisty. Jednak profesjonalne usługi doradcze czy szkoleniowe zwykle wymagają ponoszenia znacznych kosztów już na początku realizacji projektu, natomiast ekonomiczne efekty przedsięwzięcia przychodzą później. 

 

Czy można inaczej? Czy można uzyskać profesjonalne wsparcie bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych? Można! Rozwiązaniem jest model wsparcia oferowany przez ONhrbiznespartner. W ramach współpracy z ONhrbiznespartner można uzyskać profesjonalne wsparcie doradcze, szkoleniowe i mentoringowe w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych korzystając z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego HR Biznes Partnera nie płacąc z góry za jego usługi.

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808