Cennik

Stała współpraca projektowa: – brak stałych opłat.

Wynagrodzenie płatne w momencie zatrudnienia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w wysokości 20 % – 40 % przeciętnego wynagrodzenia publikowanego przez GUS dla celów ustalania wysokości wpłat na PFRON

 
Indywidualnie zamawiane usługi:

Szkolenia:

Szkolenia są realizowane w trzech modułach czasowych jako 4, 8 i 16 godzinne.

i4 h                1 000 zł
i8 h                1 500 zł
16 h               2 500 zł


Usługi doradcze i mentoringowe:

Usługi doradcze i mentoringowe wyceniane są w pakietach godzinnych i mogą być realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych lub w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Klienta.
do 2 h             500 zł
do 6 h           1 200 zł
4 x 2 h           1 400 zł
3 x 6 h          2 500 zł

interlinia

Cennik szkoleń obejmuje wyłącznie koszt trenera. Pozostałe koszty, przykładowo wynajmu sali, zaplecza technicznego, usług cateringowych ponosi zamawiający szkolenie.

interlinia

Do cen szkoleń / usług mentoringowych realizowanych stacjonarnie dolicza się zryczałtowane koszty dojazdu i ewentualnego noclegu Trenera / Mentora.

interlinia

Szkolenia i usługi mentoringowe realizowane w odległości od Krakowa lub Katowic (liczone od centrum wg Google maps):
iiiiiiii< i30 km    brak dodatkowych opłat
i31 –  100 km    200 zł
101 – 300 km   400 zł
iiiiiii> 300 km   800 zł

interlinia

Usługi realizowane poza granicami Polski – koszt ustalany indywidualnie.

interlinia

Ceny podane są w wartości netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT.

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808