Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zbędna trudność, kłopot w firmie a może panaceum na braki kadrowe lub pomysł na znaczne oszczędności w firmie?

Wielu pracodawców nie podejmuje się w ogóle  zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Warunki pracy i wymagania na stanowisku pracy determinują zatrudnianie tylko osób w nienagannej kondycji zdrowotnej to często wskazywany powód na brak zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Pracownik niepełnosprawny to dodatkowy kłopot w firmie bo trzeba przebudowywać stanowiska pracy, dostosowując je do jego potrzeb, a to przecież koszt, a nie wiemy czy ta osoba będzie cennym nabytkiem w firmie. Czy warto na tak wstępnym etapie ponosić takie inwestycje.

Pracownik niepełnosprawny to też konieczność modyfikowania warunków pracy, krótsza praca, dodatkowe zwolnienia i urlopy, a pewnie też zwiększone ryzyko chorobowe. To kolejne wskazywane  powody braku zatrudniania takich osób.

W końcu wielu pracodawców obawia się reakcji pozostałych pracowników czy też klientów w kontaktach z osobą niepełnosprawną i możliwości wystąpienia sytuacji konfliktowych, a przynajmniej niekomfortowych dla klientów czy zespołu.

Pytane kadrowe często wskazują na dodatkową pracę, konieczność wysłania na szkolenia, modyfikacje używanych programów, PIP i PFRON na głowie, a księgowe że to dodatkowe rozliczenia i w efekcie marne oszczędności. 

Z drugiej strony cierpimy na pogłębiający się brak osób do pracy, na ogłoszenia o pracę odpowiada coraz mniej osób, jak już się zgłoszą, często nie docierają na umówione spotkania, a po zatrudnieniu rezygnują w pierwszych dniach i rekrutację zaczynamy od nowa. I tak w kółko. Posiłkujemy się zatrudniając migrantów zarobkowych zza wschodniej granicy i coraz łaskawszym okiem patrzymy na bardziej dla nas egzotyczne kraje z których można by pozyskać potencjalnych pracowników. A przecież jak wskazują badania co 15 osoba w naszym kraju to osoba niepełnosprawna. Sporo ponad milion obecnych i potencjalnych pracowników na rynku pracy. Grzechem byłoby nie próbować wykorzystać tego potencjału do zatrudnienia w naszych przedsiębiorstwach. Ten potencjał odkrywa coraz więcej firm w Polsce, zarówno tych mniejszych jak i tych będących największymi pracodawcami. Może i trudniej przeprowadzić taka rekrutację, ale czy dzisiaj inne rekrutacje są jeszcze łatwe?

W końcu zatrudnienie osoby z orzeczona niepełnosprawnością to także profity finansowe. Co 15 ty pracownik powinien być osobą z orzeczoną niepełnosprawnością. Jeśli nie to płacimy „kary” na PFRON. „Kary” dodajmy coraz wyższe bo powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem publikowanym przez GUS, a to dynamicznie rośnie. W kampaniach społecznych, z wielu źródeł możemy usłyszeć o wielu zachętach finansowych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Mówi się o dofinansowaniu wynagrodzeń tych pracowników, dotacji na stworzenie miejsca pracy, dofinansowaniu szkoleń etc. Na same dofinansowania do wynagrodzeń PFRON wydaje ponad 3 miliardy zł rocznie.

Powyższe to ogólnie znane twierdzenia na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością,  a  jak jest naprawdę? Czy zatrudnianie osób niepełnosprawnych to zbędna trudność, kłopot w firmie a może jednak panaceum na braki kadrowe i pomysł na znaczne oszczędności?

W tym miejscu w kolejnych wpisach będę próbował „zmierzyć się” z poszczególnymi tezami ale także komentował bieżące wydarzenia dotyczące sfery zatrudniania osób niepełnosprawnych.  Wszystkich zapraszam do komentowania i bezpośredniego kontaktu.

Jarek Witkowski – lider projektu ON.hrbiznespartner