ONhrbiznespartner

ONhrbiznespartner to odpowiedź na zainteresowanie polskich pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. To projekt oparty na założeniu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych i optymalizacji kosztów PFRON. Podstawowym założeniem projektu jest możliwość korzystania z tej wiedzy i doświadczenia bez konieczności angażowania środków Klienta podczas realizacji projektu. 

ON.hrbiznespartner Spółka z o.o.
+48 608 077 683

kontakt@onhrbiznespartner.pl

NIP: 6252470808 | KRS: 0000802808